17.44. test_optgp

Test functionalities of OptGPSampler.

17.44.1. Module Contents

17.44.1.1. Functions

optgp(model: Model) → OptGPSampler

Return OptGPSampler instance for tests.

test_optgp_init_benchmark(model: Model, benchmark: Callable) → None

Benchmark inital OptGP sampling.

test_optgp_sample_benchmark(optgp: Model, benchmark: Callable) → None

Benchmark OptGP sampling.

test_sampling(optgp: OptGPSampler) → None

Test sampling.

test_batch_sampling(optgp: OptGPSampler) → None

Test batch sampling.

test_variables_samples(achr: ACHRSampler, optgp: OptGPSampler) → None

Test variable samples.

test_reproject(optgp: OptGPSampler) → None

Test reprojection of sampling.

test_optgp.optgp(model: Model) → OptGPSampler[source]

Return OptGPSampler instance for tests.

test_optgp.test_optgp_init_benchmark(model: Model, benchmark: Callable) → None[source]

Benchmark inital OptGP sampling.

test_optgp.test_optgp_sample_benchmark(optgp: Model, benchmark: Callable) → None[source]

Benchmark OptGP sampling.

test_optgp.test_sampling(optgp: OptGPSampler) → None[source]

Test sampling.

test_optgp.test_batch_sampling(optgp: OptGPSampler) → None[source]

Test batch sampling.

test_optgp.test_variables_samples(achr: ACHRSampler, optgp: OptGPSampler) → None[source]

Test variable samples.

test_optgp.test_reproject(optgp: OptGPSampler) → None[source]

Test reprojection of sampling.